ประเทศไทย » จังหวัดตราด » เกาะช้าง » ข้อมูลท่องเที่ยว » สถานีขนส่งสุวรรณภูมิบูรพา อ่าวคลองสน เกาะช้าง ตราด

 

สถานีขนส่งสุวรรณภูมิบูรพา อ่าวคลองสน เกาะช้าง ตราด

เส้นทาง และ วิธีการเดินทาง
จุดเริ่มต้น ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ อ่าวสัปปะรด เกาะช้าง จ.ตราด
ปลายทาง สถานีขนส่งสุวรรณภูมิบูรพา อ่าวคลองสน เกาะช้าง ตราด
ระยะทาง
ใช้เวลาเดินทาง